PR Test, Monitoring and Calculation

  • Viborillas 129 MW. Estado de México-Mexico. (2018) Monitoring.
  • Tuli 187 MW. Zacatecas-Mexico. (2019) Calculation and Analysis.
  • Helios 187 MW. Zacatecas-Mexico. (2019) Calculation and Analysis.
  • La Pimienta 442 MW. Campeche-Mexico. (2019) Calculation and Analysis.
  • Viborillas 129 MW. Estado de México-Mexico. (2019) PR Test.
  • Tuli 187 MW. Zacatecas-Mexico. (2020) PR Test.
  • Helios 187 MW. Zacatecas-Mexico. (2020) PR Test.
  • Llanos I, II y III 60 MW Colombia. (2021) PR Test.
  • Calera 100 MW Mexico. (2021) PR Test.